Ondernemersvereniging Vijfhuizen
Beste *|FNAME|*,
 
Met dit schrijven geven we vervolg aan eerdere communicatie over de mogelijkheden tot samenwerken met ID&T. Voor de volledigheid: Mysteryland wordt georganiseerd door ID&T.
Deze zomer  hebben wij met ID&T een aantal keren overleg gehad. In deze gesprekken is er gekeken naar de mogelijkheden voor samenwerking met plaatselijke ondernemers.

Daaropvolgend heeft ID&T de intentie uitgesproken deze samenwerking concreet gestalte te willen geven. Dit heeft ook Paul Brouwer namens ID&T nog eens bevestigd tijdens het bezoek aan Mysteryland's Mainstage, voorafgaand aan de OVV ledenvergadering op 26 augustus jl..

Maandag 14 november hebben wij opnieuw een gesprek gehad met ID&T. In dat gesprek heeft ID&T nadrukkelijk aangegeven de intentie om te willen zetten in concrete afspraken met ondernemers. Men heeft ons verzocht contact te zoeken met onze leden en te inventariseren welke partijen geïnteresseerd zijn.
 
Mysteryland 2016
Graag horen we of je deze mogelijkheden ziet voor jouw onderneming of deze in elk geval wilt verkennen. Ook als je nog twijfelt kan het de moeite waard zijn om mee te denken en te praten.
 
We vragen je uiterlijk 5 december te reageren door een e-mail te sturen naar: info@ovvijfhuizen.nl.

Augustus volgend jaar lijkt nog ver weg, maar het is belangrijk om de gang er in houden. Vandaar dat we op korte termijn inzicht willen krijgen of jij  en andere leden geïnteresseerd zijn. Afhankelijk van de interesse bepalen we wat de volgende stap zal worden.

Met vriendelijke groet,
 
Namens het Bestuur van de OVVijfhuizen
 

Copyright © *|CURRENT_YEAR|* *|LIST:COMPANY|*, 

Alle rechten voorbehouden.

Voor vragen stuurt u uw e-mail naar:
info@ovvijfhuizen.nl

U kunt uw voorkeuren mbt het ontvangen van onze nieuwsflits hier aanpassen:
Werk uw voorkeur bij of verwijder uw e-mailadres uit onze database