Frank Keek | Penningmeester OVV

FrankKeekNaam: Frank Keek

Bedrijf: eFKa Beveiliging en Impala Services

Soort bedrijf: Ontzorgen van bedrijven die verplichtingen hebben op het gebied van veiligheid en beveiliging. Enerzijds vanuit de wetgeving, anderzijds vanuit verzekeraars die eisen stellen.

Lid sinds: 2007

Rol in het bestuur: Penningmeester

De reden dat ik lid ben van de OVV:
In 2006 ben ik enigszins onverwacht ondernemer geworden. In het begin had ik sterk de behoefte om in contact te komen met andere ondernemers. Aan de ene kant om te leren en aan de andere kant om te netwerken. Uiteindelijk heeft dit ertoe geleid dat ik mijn bedrijf succesvol heb kunnen opbouwen en dat ik een flink aantal Vijfhuizense ondernemers en ondernemingen tot mijn klanten kring mag rekenen.

Rol in het bestuur:
In mijn rol als penningmeester beheer ik de financiën. Daarnaast zet ik mij in voor de activiteiten die de OVV organiseert. Dit varieert van het ophangen van de verlichting in het prieel tot het ontvangen van gasten tijdens de bijeenkomsten en evenementen en het organiseren van bijeenkomsten.

Toekomst:
Hoop ik vooral dat veel jonge ondernemers lid willen worden om zo nog meer inhoud te geven aan de bijdrage die de OVV kan bieden aan ondernemend Vijfhuizen.

Afbeeldingen: © Femke Kelderman

Postbus 67
2140 AB Vijfhuizen
info@ovvijfhuizen.nl