Harm Meuwese | Voorzitter OVV

HarmMeuweseNaam: Harm Meuwese

Bedrijf: M2 Ontwikkelaars

Soort Bedrijf: Projectontwikkelaar

Lid sinds: 2018

Rol in het bestuur: Voorzitter

De reden dat ik lid ben:

Ik ben vorig jaar lid geworden van de ondernemersvereniging om o.a. de andere ondernemers binnen het dorp te leren kennen. Vastgoed is mijn passie. Vanuit mijn bedrijf weet ik hoe belangrijk het is voor ondernemers om met elkaar in contact te staan. Je moet elkaar op de juiste momenten weten te vinden. Overigens geldt dit niet alleen voor de ondernemers maar wat mij betreft voor alle inwoners van Vijfhuizen. Als inwoner is het ook goed om te weten welke (lokale) ondernemers er in het dorp zijn om hier, wanneer nodig, een beroep op te kunnen doen.

Mijn rol in het bestuur:

Als voorzitter van de OVV wil ik samen met het bestuur de ondernemers bereiken via de verschillende bijeenkomsten. Ik verzamel de meningen om te komen tot heldere besluiten. Hierbij stellen we de belangen van de ondernemers natuurlijk centraal. Vanuit het bestuur vertegenwoordigen wij de vereniging en haar leden bij de gemeente en instanties. We gaan op zoek naar kansen voor onze ondernemers en zijn de spreekbuis van en voor de ondernemers in ons dorp.

Toekomst:

Koershouden en verder uitbreiden. Wat mij is opgevallen bij de eerste bijeenkomsten, is dat OVV bestaat uit vele enthousiaste leden. Dat biedt wat mij betreft mooie perspectieven voor de toekomst. Een toekomst waarin we nog meer leden willen werven en ook jonge ondernemers willen aanmoedigen om aan te sluiten. Zo blijven we een dynamische sociaal betrokken club.

Postbus 67
2140 AB Vijfhuizen
info@ovvijfhuizen.nl