Leden voor Leden

Graag bieden wij onze leden een platform om andere leden rechtstreeks te bereiken. Bijvoorbeeld bij een aanstaand evenement, open huis, opening, workshop of belangrijke informatie die aansluit bij de behoefte van onze leden. Dit is een mooie aanvulling op de informatie die nu veelal door het bestuur van de OVV wordt gedeeld.

Uw ideeën, suggesties en bijdragen zijn welkom. Mail hiervoor naar info@ovvijfhuizen.nl of neem contact op met een van de bestuursleden:

Postbus 67
2140 AB Vijfhuizen
info@ovvijfhuizen.nl