Over Ondernemersvereniging Vijfhuizen

De Ondernemersvereniging Vijfhuizen, afgekort OVV is in 1986 opgericht. Het was een initiatief van een vijftal ondernemers uit Vijfhuizen. De doelstelling van de vereniging is tweeledig. Enerzijds de behartiging van de belangen van de Vijfhuizense ondernemers in het algemeen en die van de leden in het bijzonder. Daarnaast is de OVV bedoeld om een ontmoetingsplek te creëren voor ondernemers om elkaar te kunnen vinden, ervaringen te delen, kansen te creëren en mogelijkheden tot samenwerking tot stand te brengen.

Van vijf initiatiefnemers destijds, is de vereniging uitgegroeid tot zo'n 100 leden. Deze groep vormt geclusterd een behoorlijk economisch potentieel binnen de gemeentegrenzen van de Haarlemmermeer. Het gaat daarbij om allerlei soorten bedrijven: klein en groot, dienstverleners en ZZP-ers. Voor elke ondernemer is er een plek. We zorgen ervoor dat zowel bedrijven die gevestigd zijn in Vijfhuizen als ook bedrijven waarvan de eigenaar in Vijfhuizen woont zich thuis voelen bij de OVV.

Als collectief staan we samen sterk. De OVV is gesprekspartner van de Gemeente Haarlemmermeer alsmede van diverse instanties en organisaties. Alle aangesloten ondernemers profiteren hiervan.

De OVV biedt u een platform om andere ondernemers te ontmoeten en om kennis en ervaringen te delen. Wij bieden daartoe gelegenheid op onze bijeenkomsten en events. In het mooiste geval komen hier ook samenwerkingsverbanden en andere zakelijke relaties of transacties uit voort.

Met onze Nieuwsflits houden wij u periodiek op de hoogte van de belangrijkste nieuwsfeiten, aankondigingen, bijeenkomsten en evenementen. Wilt u meer informatie over een specifiek onderwerp, dan wordt u met één click doorgeleid naar onze website.

De OVV heeft een gezond ledenbestand en we hebben de ambitie om door te groeien. Wij doen dit graag samen met u als Vijfhuizense ondernemer.

Postbus 67
2140 AB Vijfhuizen
info@ovvijfhuizen.nl